Ve společnosti OpeTech s.r.o. jsme zaměřeni na kovovýrobu dle výkresové dokumentace našich zákazníků (dle CZ NACE 25.6). Naše produkty obchodujeme dalším zpracovatelským subjektům jak v rámci ČR, tak i do zahraničí. Na naši společnost má významný dopad působení i dalších stran a subjektů, především zaměstnanců společnosti, dodavatelů, sousedících organizací, samosprávy a státní správy.

Formální sídlo společnosti máme na adrese Věžovatá Pláně č.p. 26, 382 32 Velešín, avšak veškeré výrobní činnosti provádíme v provozovně společnosti na adrese Nová 634, Velešín Nádraží, 382 32 Velešín.

Standardizovaný systém řízení nám pomáhá udržovat stabilní kvalitu naší výroby pomocí jednotných výrobních postupů, kontrolních činností a všech podpůrných procesů v souladu s mezinárodní normou ČSN EN ISO 9001:2016. Kromě zaměření na kvalitu respektujeme rovněž ochranu životního prostředí ve všech fázích činností a bezpečnost a ochranu zdraví při práci našich zaměstnanců.

Své zákazníky i dodavatele vnímáme jako partnery. Tímto partnerstvím, založeném na dlouhodobé tradici naší společnosti, cílené spolupráci, vzájemné důvěře a individuálním přístupu k plnění potřeb a očekávání, vytváříme podmínky pro další rozvoj a růst společnosti.

Pro úspěšnou realizaci strategických záměrů vyhlašujeme tuto Politiku, která tvoří rámec pro celkové cíle a směry působení. Prostřednictvím nich pak realizujeme kroky, které umožňují zapojení zaměstnanců ve prospěch rozvoje společnosti, snížení výskytu neshod a zvyšování kvality.

Celkové a trvalé zlepšování vnímáme jako přirozenou součást života společnosti. Tato postupná zlepšování pak směřujeme jak do modernizace vybavenosti, tak i do rozvoje zaměstnanců, zlepšování procesů a celkového zvýšení efektivity.

Jedním z klíčových aspektů pro úspěšné a efektivní řízení je plnění závazných povinností plynoucích jak z legislativních, ale i normativních, smluvních a jiných požadavků.

Ve Velešíně 1. 10. 2017
Jan Opekar a Lukáš Opekar
jednatelé OpeTech s.r.o.

Politika kvality OpeTech s.r.o. ke stažení ve formátu PDF

Share Button